Over ons

SO! staat voor sociaal. Met ons advertentiemodel geven we iets terug aan de samenleving. Wij werken samen met sporters, supporters, sportclubs, gemeenten en adverteerders om de grootste sponsor van de sport te worden!

Missie
SO! Sport wil het meest succesvolle advertentie-kanaal van Nederland worden. Dat klinkt heel commercieel, maar wij denken wel dat dit kan door tegelijkertijd iets terug te doen voor de samenleving, voor de sport. Daarom delen wij alle inkomsten met de aangesloten sportclubs, waardoor wij grootste sponsor van de breedte sport worden.

Onze impact

  • Impact voor gemeenschappen (sportclubs): de grootste inkomstenbron buiten lidmaatschapsgelden (“sponsor”)
  • Effectiviteit voor adverteerders: het meest effectieve advertentie-kanaal
  • Relevantie voor consumenten: het advertentie-kanaal dat de meest relevante reclame biedt

 

Visie – Waar willen wij naar toe?

SO! Sport innoveert op het gebied van adverteren: van monoloog en “waste” naar een dialoog en waardering in de breedste zin. Door ons advertentiemodel vloeit geld van adverteerders naar kleinere partijen die toegang tot consumenten ontsluiten. De ontvanger van de initiële boodschap profiteert hiervan direct of indirect mee. Zo democratiseren we de advertentiemarkt.

Wij stimuleren samenwerking, gelijkwaardigheid en co-creatie. En daarnaast creëert SO! Sport transparantie:

  • voor de waardering van een consument door een adverteerder;
  • van een advertentie door een consument.

Het ondernemingsmodel van SO! Media is zodanig dat het optimaal werkt wanneer waarde wordt gecreëerd voor alle partijen en financiële opbrengsten gedeeld worden. Alleen indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het voortbestaan van de onderneming gerechtvaardigd.